Tiếng Hà Lan cơ bản

Khóa học tiếng Hà Lan A1, A2 sẽ được đăng ký theo từng khóa gồm 20 buổi diễn ra trong vòng 2,5 tháng.

Tiếng Hà Lan nâng cao

Khóa học tiếng Hà Lan B1, B2 sẽ được đăng ký theo từng khóa gồm 20 buổi diễn ra trong vòng 2,5 tháng.

tulip-language-du-hoc-ha-lan-8

Tiếng Hà Lan luyện thi

Mỗi khóa học luyện thi để lấy chứng chỉ nộp xin MVV bao gồm 40 buổi, diễn ra trong vòng 5 tháng, sẽ trang bị cho học viên các kiến thức để làm các câu hỏi về KNS- Kennis Nederlands Samenleving, hiểu biết về xã hội Hà Lan